Người xưa người nay đều khoái hủ tiếu sa tế Chợ Lớn

Untitled-2
Địa chỉ: Chợ Lớn
Giá trung bình: 20k
Giờ mở cửa: từ 7h sáng đến 5h chiều
Loại hình: Quán ngon