Nốt trầm giữa lòng Sài Gòn

Địa chỉ: Lê Lai - Nguyễn Thị Nghĩa (Q1)
Giá trung bình: 30k
Giờ mở cửa: 9:00 - 22:00