Nốt trầm giữa lòng Sài Gòn

caffe_bene_pham_hong_thai_23
Địa chỉ: Lê Lai - Nguyễn Thị Nghĩa (Q1)
Giá trung bình: 30k
Giờ mở cửa: 9:00 - 22:00